Top הגשת תביעה קטנה Secrets

‫יעמוד בקשר רציף‪ ,‬ככל שיידרש ממנו‪ ,‬עם ב"כ ועם נציבות הפליטים של האו"ם‪.‬‬

‫מכל האמור לעיל עולה‪ ,‬כי השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים‬ ‫המצדיקים את שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬

‫החלטה‬ ‫לפני בקשת ב"כ החדש של המוחזק‪ ,‬עו"ד עאמר מדלג'‪ ,‬בצירוף יפוי כח‪ ,‬לשחרור המוחזק‬ ‫ממשמורת‪.

Chart one: Deficiency of integrity in Detainee Numbers The lack of correlation between dates of issuance and Detainee Numbers, as well as the clear discontinuity in report figures, must be deemed a fundamental failure of integrity of the Detainees Courts Digital report process.

‫שרון בבלי‪-‬לארי‪ ,‬עו"ד‬ ‫בית‪ – ‬הדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫מוקד ‪  – ‬נא ליידע את האו"ם בדבר מעצרו של המוחזק‪ .‬להמשך טיפולו של דיין אחר מן‬ ‫הטעמים הידועים של ניגוד עניינים‪.‬‬

‫ידוע לי ששהותי בישראל היא שלא כדין וכי נכנסתי אליה שלא כדין‪ ,‬ואני מבקש הגנה מהסיבות‬ ‫שמסרתי עכשיו ובדיון הקודם שנערך לי‪.‬‬

Unclear basis for duplicate selections for a similar continuing. Selection refers to particular website regulation. Copy. See monitor print #21

‬‬ ‫נהפוך הוא‪ ,‬המוחזקת סיפרה כי הגיעה ברגל ממצרים‪ ,‬בלא אשרה‪ ,‬בלא דרכון ובניגוד לחוק‪.‬‬ ‫למוחזקת אין דרכון ולכן‪ – ‬ובהתאם לפסיקת בג"צ‪ – ‬לא אוכל להורות על שחרורה‪.‬‬

‫נציבות האו"ם לפליטים‪ :‬המוחזק מבקש מקלט בישראל‪ .‬יש לערוך לו ראיון בהקדם‪ ,‬נא‬ ‫עמדתכם‪.‬‬ ‫מימון יוסי‪ ,‬דיין‬ ‫בית הדין‬

‫החלטה‬ ‫עניינה של המוחזקת הובא לעיוני היום במסגרת דיון חוזר שנעשה על פי החלטת היועץ המשפטי‬ ‫כאמור לעיל‪ .‬המוחזקת נמצאת במתקן‪ ,‬הנני להסב את תשומת לב משרד הפנים כי עליהם לבחון את‬ ‫עניינה של המוחזקת כמו כל שאר המגיעים מסודן‪ ,‬על מנת שנוכל לקבוע מדיניות בעניין החזרתם ו‪ / ‬או‬ ‫שחרורם‪,‬‬ ‫בשל העובדה כי המוחזקת מצויה מזה יותר משלושה חודשים במשמורת כאשר בעלה אבי ביתה‬ ‫שוחרר זה מכבר ונדרש לשכור דירה על מנת שמשפחתו תוכל להשתחרר אף היא ממשמורת‪ .

‫לא השתכנעתי כי שהייתו הבלתי חוקית של המוחזק יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב‪,‬‬ ‫וכן לא השתכנעתי כי הוא יצא מן הארץ במועד שיקבע לו‪.‬‬

‫דרכון בתוקף‪ :‬אין‪ ,‬נגנב במצרים נעצר בגין‪ :‬שב"ח‬

‫כמו כן לא השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים‬ ‫את שחרורה בערבות של המוחזקת‪.‬‬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top הגשת תביעה קטנה Secrets”

Leave a Reply

Gravatar